Ogrody orientalne

Posted

Ogrody orientalne

Ogrody Dalekiego Wschodu

Kompozycje ogrodów orientalnych to wielowiekowa spuścizna bogatej tradycji i olbrzymiego doświadczenia kilkudziesięciu pokoleń tamtejszych ogrodników, w których można odnaleźć treści religijno-filozoficzne. Ogrody te są ściśle powiązane z otaczającą przyrodą, dlatego wykorzystuje się w ich budowie naturalne materiały i naśladuje formy roślinne spotykane w bliskim krajobrazie. Unika się perfekcji, doskonałego wykończenia i regularności. Dąży się do asymetrii, skromności i subtelności. Ogrody te, poprzez swoją metaforyczną kompozycje, symbolikę poszczególnych elementów oraz zbliżenie do natury służą do kontemplacji i relaksu. Styl dalekowschodni to połączenie elementów trwałych, niezmiennych takich tak rzeźba terenu i architektura oraz nietrwałych, do których należą przede wszystkim rośliny.Nieodłącznym punktem w ogrodach azjatyckich jest woda, czyli pierwiastek żeński-Yin, która symbolizuje życie i ruch. Może występować w formie stojącej np. oczko wodne lub jako woda płynąca czyli strumień, rzeczka czy kaskada. W mniejszych ogrodach woda może być zastąpiona swobodną plamą jasnego grysu.W ogrodach Dalekiego Wschodu istotną rolę pełni kamień, pierwiastek męski-Yang, który w ogrodach japońskich oznacza moc i siłę a w ogrodach chińskich życie. Skały w ogrodach azjatyckich powinny mieć nieregularną formę, tak aby przypominały naturalny krajobraz. W ogrodach chińskich zestawienie kilku kamieni tworzy wyobrażenie gór. Pomiędzy elementami wodnymi i kompozycjami z kamieni powinny być poprowadzone asymetryczne i kręte drogi. Do ich ułożenia należy wykorzystać gładkie i płaskie kamienie. Ścieżki nie mogą się krzyżować. Tak jak w każdym ogrodzie nieodłącznym elementem jest roślinność. Stosuje się wyrafinowane formy drzew i krzewów oraz rośliny, które maja krótki okres kwitnienia, chcąc w ten sposób uwyraźnić przemijalność zjawisk. Są to przede wszystkim gatunki zimozielonych iglaków, często specjalnie formowanie. Należą do nich głównie odmiany sosen oraz jałowców. Oprócz iglaków można spotkać drzewa i krzewy liściaste takie jak bukszpany, trzmieliny, klony japońskie i palmowe, pierisy, buki, azalie, magnolie, miłorzęby, tawuły, wierzby, derenie. Niezwykle ważną rolę pełni w ogrodach japońskich wiśnia, zaś w chińskich śliwa, symbol budzącego się życia i przemijania. Uzupełnieniem dla drzew i krzewów są kwiaty, głównie orchidee, chryzantemy, piwonie, bambusy, funkie, miskanty, paprocie, kosaćce itp. Całość kompozycji ogrodów orientalnych dopełniają elementy małej architektury takie jak kamienne latarenki, altany, poidełka dla ptaków i kamienne wieże nawiązujące do buddyjskich świątyń. Dzięki tak spełnionym warunkom możemy nasze ogrody wystylizować na ogrody dalekowschodnie. Odnajdziemy w nich miejsce odpoczynku, kontemplacji i regeneracji sił życiowych.

Justyna Sochan